Algemeen

Windsurf Sup & Zwemvereniging Gaasperplas, wsz Gaasperplas, is op 12-1-1988 opgericht als Gaasperplas Windsurfing. De vereniging is ontstaan uit de afdeling Gaasperplas van Amsterdam Windsurfing. De vereniging kent statuten en reglementen.

Activiteiten

Aan de Gaasperplas wordt, door de huidige ledengroep, sinds 1979 gesurft, sinds 2013 geSUPt en sinds 2015 gezwommen. De vereniging heeft een recreatief karakter. Naast de sportbeoefening speelt de gezelligheid een belangrijke rol. Jaarlijks worden er een aantal evenementen georganiseerd. Goed opgeleide trainers geven surflessen voor beginners, surflessen voor gevorderden, lessen borstcrawl en lessen openwaterzwemmen.

Waar

De accommodatie is gelegen aan de zuidoever van de Gaasperplas, Driemondweg 25, tegenover het Gaasperpark en midden in het stadsdeel Zuidoost.

Lidmaatschap

De vereniging kent vier typen lidmaatschap.

lidmaatschapvoor wie?
seniorlidIn het lopende contributiejaar ben je ouder dan 18 of bereik je de 18-jarige leeftijd
gezinslid woont onder één dak met seniorlid
juniorlid12 t/m 17 jaar: 
In het lopende contributiejaar bereik je nog niet de 18-jarige leeftijd

Kinderen die in het lopende contributiejaar nog niet de leeftijd van 12 jaar bereiken en waarvan tenminste één ouder/verzorger lid is van de vereniging, mogen in aanwezigheid van hun ouder/verzorger gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Zij betalen geen contributie en kunnen niet deelnemen aan surfcursussen.

Introducés die meer dan tweemaal per seizoen van de accommodatie gebruik maken, worden geacht het lidmaatschap aan te vragen.

Lid worden

Na het invullen van het inschrijfformulier op de website ontvangt u een automatische bevestiging en een een bericht van het bestuur met informatie over de vereniging en de kosten van het lidmaatschap. Nadat de verschuldigde bedragen naar de rekening van de vereniging zijn overgemaakt, kunt u worden opgenomen in het ledenbestand.
Meer op de pagina Lid worden.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd per mail (aan het e-mailadres van de vereniging). De opzegging dient uiterlijk vier weken voor het einde van het jaar te gebeuren en is geldig nadat het lid een bevestigingsmail heeft ontvangen.

Accommodatie

Sinds 1991 is de vereniging in het bezit van een clubgebouw, voorzien van kleedkamers met toiletten en warme douches, een keuken met bar en een gemeenschappelijke ruimte. Sins de ALV van 23 november 2022 is niet alleen het gebouw maar ook het terrein rookvrij.

Plankberging

Voor leden van de vereniging bestaat de mogelijkheid tot het bergen van de surfplank op het terrein van de vereniging. De planken worden in speciaal daarvoor ingerichte containers opgeborgen. Ieder lid kan te allen tijde het terrein betreden om zelf zijn of haar plank uit de berging te halen.

Zelfwerkzaamheid

Van de leden wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan de vereniging. Het gaat hierbij om schoonmaak, onderhoud of taken in de organisatie. Deze zogenaamde “zelfwerkzaamheid” wordt dan ook van elk lid verwacht.
Aan het begin van het jaar brengt de de penningmeester contributie in rekening. De contributie is opgebouwd uit kosten voor lidmaatschap, huur, en afkoop van zelfwerkzaamheid. De afkoop zelfwerkzaamheid is dus een jaarlijkse borgsom. Tijdens de twee onderhoudsweekeinden, één in het voorjaar, één in het najaar, worden de leden in de gelegenheid gesteld de toeslag terug te verdienen. Het bedrag dat in een bepaald kalenderjaar wordt terugverdiend, wordt in mindering gebracht op de factuur voor de contributie in het jaar dat daarop volgt. Alleen in het eerste jaar van het lidmaatschap geldt een vrijstelling van zelfwerkzaamheid.
Worden de werkzaamheden op andere tijden verricht, dan wordt dat voor het betreffende lid door een van de commissieleden gemeld aan penningmeester@gaasperplaswindsurfing.nl .

Alles op een rijtje

Windsurf Sup & Zwemvereniging Gaasperplas
Locatie : Driemondweg 25, 1108AJ Amsterdam
Postadres : Jelle Posthumapad 79, 1106 ZP Amsterdam.
IBAN : NL43INGB0004793471
Website : wszgaasperplas.nl
Email :
KvK-nummer: 40536088

Tot slot

wsz Gaasperplas is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Verzeker uw eigendommen en ga na of uw WA-verzekering ook voor plankzeilen en/of openwaterzwemmen geldt.