Zelfwerkzaamheid

Van de leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan schoonmaak, onderhoud of evenementen.
Dit om de contributie laag te kunnen houden.

Aan het begin van het jaar betaal je een borgsom voor afkoop van zelfwerkzaamheid, € 50,- .
Dit bedrag, of een deel daarvan, kun je terugverdienen door werkzaamheden te verrichten voor de vereniging: € 12,50 per gewerkt uur
Het bedrag dat in een bepaald kalenderjaar wordt terugverdiend, wordt in mindering gebracht op de factuur voor de contributie in het jaar dat daarop volgt.
Alleen in het eerste jaar van het lidmaatschap geldt een vrijstelling van zelfwerkzaamheid.

Wat kun je doen en wanneer?

Tijdens de twee onderhoudsweekeinden kun je helpen met schoonmaak en onderhoud. Er ligt een lijst waarop je kunt noteren welke uren je gewerkt hebt. Wel verzoeken je vriendelijk ook het onderstaande formulier in te vullen.

Ook buiten de onderhoudsweekeinden zijn er momenten waarop je de borgsom kunt terugverdienen. Meld je aan bij de WhatsAppgroep Klussen Gaasperplas; in deze groep ontvang je af en toe oproepen van de commissie onderhoud voor klussen op andere momenten. Een uitnodiging voor deze groep hebben leden ontvangen via de nieuwsmails. Je kunt ook een uitnodiging vragen door een mail te sturen naar het bestuur.

Zelfwerkzaamheid terugverdiend?

Laat het weten door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.
Je kunt hiermee meerdere keren per jaar je uren declareren.

Dit formulier kun je meerdere keren per jaar gebruiken om je uren te declareren.
Als je hierboven optie c hebt aangevinkt, wil je dan zo goed zijn ook onderstaande vragen te beantwoorden? Betreft het een klus van meerdere dagen, geef dan de datum van de eerste dag of vul dit formulier meerdere keren in.
Ik neem altijd deel aan de onderhoudsweekeinden, waarom staat er dan een toeslag zelfwerkzaamheid in mijn factuur?

Elk lid betaalt in het begin van het jaar de borgsom voor afkoop van zelfwerkzaamheid. Wanneer je in de loop van een kalenderjaar werkzaamheden verricht en daarmee (een deel van) de borgsom terugverdient, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de borgsom in het volgende kalenderjaar.

De ALV van 22 april 2023 heeft een besluit genomen de regeling te wijzigen. Wat is er anders in 2024?
  • De borgsom voor afkoop van zelfwerkzaamheid wordt € 75,- .
  • Voor 1 januari 2023 publiceert het bestuur een lijst van werkzaamheden waaraan punten gekoppeld zijn.
  • Met elk punt dat je scoort verdien je een deel van je borgsom terug.
  • De nieuwe regeling geldt met ingang van het contributiejaar 2024.
  • Leden die in 2023 vier of meer uren zelfwerkzaamheid hebben verricht, zien op hun factuur in januari 2024 een post van € 25,- borgsom afkoop zelfwerkzaamheid.
    De borgsom is dat jaar immers € 75,- en er is in het voorgaande jaar, 2022, € 50,-  terugverdiend.

e-mailadres van de penningmeester:

Renovatie noordgevel 11 mei 2019