Zelfwerkzaamheid

Van de leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan schoonmaak, onderhoud of evenementen.
Dit om de contributie laag te kunnen houden.

Aan het begin van het jaar betaal je een borgsom voor afkoop van zelfwerkzaamheid, € 50,- .
Dit bedrag, of een deel daarvan, kun je terugverdienen door werkzaamheden te verrichten voor de vereniging: € 12,50 per gewerkt uur
Het bedrag dat in een bepaald kalenderjaar wordt terugverdiend, wordt in mindering gebracht op de factuur voor de contributie in het jaar dat daarop volgt.
Alleen in het eerste jaar van het lidmaatschap geldt een vrijstelling van zelfwerkzaamheid.

Wat kun je doen en wanneer?

Tijdens de twee onderhoudsweekeinden kun je helpen met schoonmaak en onderhoud. Er ligt een lijst waarop je kunt noteren welke uren je gewerkt hebt.

Ook buiten de onderhoudsweekeinden zijn er momenten waarop je de borgsom kunt terugverdienen. Meld je aan bij de WhatsAppgroep Klussen Gaasperplas; in deze groep ontvang je af en toe oproepen van de commissie onderhoud voor klussen op andere momenten. Een uitnodiging voor deze groep hebben leden ontvangen via de nieuwsmails. Je kunt ook een uitnodiging vragen door een mail te sturen naar het bestuur.

Ik neem altijd deel aan de onderhoudsweekeinden, waarom staat er dan een toeslag zelfwerkzaamheid in mijn factuur?

Elk lid betaalt in het begin van het jaar de borgsom voor afkoop van zelfwerkzaamheid. Een lid dat in de loop van een kalenderjaar werkzaamheden verricht, ontvangt aan het einde van dat jaar (een deel van) deze borgsom terug.

e-mailadres van de penningmeester:

Renovatie noordgevel 11 mei 2019