Openwater zwemmen doen we graag het hele jaar door. Meer dan gemiddeld zijn we daarbij geinteresseerd in de temperatuur van het water. Deze meten we met enige regelmaat via een (oppervlakte) thermometer bij de steiger en eentje bij een boei wat verder van de kant. Bovendien zijn er inmiddels zwemmers met zwemhorloges die ook de watertemperatuur meten. Ook middenop het meer.
En hoewel er subjectiviteit in de metingen zit (er wordt bijvoorbeeld niet steeds op dezelfde tijdstippen gemeten), krijgen we aan de hand van de verkregen data wel een aardig beeld van wat de temperatuur in een bepaalde maand zo ongeveer is / zou kunnen zijn.
Wanneer nog wat meer data beschikbaar is, zal een meerjarig gemiddelde worden toegevoegd.

In de grafiek zijn de meetwaarden voor zowel de steiger- als boei thermometer af te lezen voor de verschillende jaren.