Ik ben lid geworden in september en heb toen contributie betaald. Het is nu vijf maanden later, februari, en ik ontvang alweer een factuur. Hoe kan dat?

Op de pagina Over wsz Gaasperplas lees je dat het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Ik neem altijd deel aan de onderhoudsweekeinden, waarom staat er dan een toeslag zelfwerkzaamheid in mijn factuur?

Elk lid betaalt in het begin van het jaar de borgsom voor afkoop van zelfwerkzaamheid. Wanneer je in de loop van een kalenderjaar werkzaamheden verricht en daarmee (een deel van) de borgsom terugverdient, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de borgsom in het volgende kalenderjaar.

De ALV van 22 april 2023 heeft een besluit genomen de regeling te wijzigen. Wat is er anders in 2024?
  • De borgsom voor afkoop van zelfwerkzaamheid wordt € 75,- .
  • Leden kunnen  in overleg met commissieleden of bestuursleden hun werkzaamheden op deze pagina declareren.
  • Met elk punt dat je scoort verdien je een deel van je borgsom terug.
  • De nieuwe regeling geldt met ingang van het contributiejaar 2024.
  • Leden die in 2023 vier of meer uren zelfwerkzaamheid hebben verricht, zien op hun factuur in januari 2024 een post van € 25,- borgsom afkoop zelfwerkzaamheid.
    De borgsom is dat jaar immers € 75,- en er is in het voorgaande jaar, € 50,-  terugverdiend.
Hoe zal voor werk in 2024 de teruggave berekend worden?

Onderstaande regeling zal bij ALV #62 in het najaar van 2024 an de leden worden voorgelegd.

Met elk punt kun je € 10 terugverdienen.

werk tijdens onderhoudsweekeinden 1 punt per gewerkt uur
werk op afroep voor het bestuur of een commissielid 1 punt per gewerkt uur
huisdienst en kantinedienst eerste 10 uur levert 0 punten
elk volgend uur levert 1 punt
organisatie van evenement in samenwerking met een commissie 1 punt per gewerkt uur
hand-en-spandiensten op de dag van een evenement 0,5 punt per gewerkt uur