Het voorjaarsonderhoud in april was al top, maar het najaarsonderhoud op zaterdag 15 oktober was zeker zo nuttig en gezellig.

Dank aan alle leuke leden die hard gewerkt hebben; de gewerkte uren zijn terug te vinden in de factuur van 2023.

Als je inzoomt zie je overal nijvere leden.

Najaarsonderhoud succes