Bij de ALV van 9 april 2022 hebben de leden hun goedkeuring gegeven aan een statutenwijziging en tegelijk een nieuwe naam gekozen voor de vereniging.

De nieuwe naam in de statuten luidt Windsurf Sup & Zwemvereniging Gaasperplas Amsterdam; afgekort wordt dat wsz Gaasperplas.

De leden zijn inmiddels geïnformeerd over de verhuizing van de website en de e-mailadressen naar het domein wszgaasperplas.nl

Gaasperplas Windsurfing heeft een nieuwe naam.