De vergadering begint om 20:00 in het clubhuis.

Bij de ingang zal de QR-code van het coronatoegangsbewijs worden gescand. We willen het besmettingsrisico zo laag mogelijk houden en we kunnen niet garanderen dat iedereen voldoende afstand kan houden. 

Agenda en stukken zijn verspreid per e-mail.

Algemene Ledenvergadering nr 57 donderdag 7 oktober 2021